Varistors

VARISTORS

Een Varistor is een spanningsafhankelijke weerstand. Dus een weerstand waarvan de waarde varieert met de spanning (Voltage) die wordt aangelegd over de weerstand.

De benaming varistor is een samentrekking van variable en resistor (engels voor weerstand)

Een varistor wordt onder meer gebruikt voor overspanningsbeveiliging. Bij een lage spanning over de spanningsafhankelijke weerstand is de weerstandswaarde zeer groot, bij hoge spanning neemt deze waarde zeer snel af.

Een spanningsafhankelijke weerstand wordt o.a. toegepast voor het beveiligen van gevoelige elektronische apparatuur. Deze component is in staat om in zeer korte tijd zeer veel elektrische energie te absorberen, waardoor gevaarlijke spanningspieken opgevangen worden. Tijdens normaal bedrijf hebben ze een zeer hoge impedantie en verstoren ze de werking van de elektronica nauwelijks.