Condensator codes

Hoe lees je de waarde van een condensator?
Bij de meeste condensatoren staat de waarde er makkelijk leesbaar opgedrukt. Dit is echter niet altijd het geval bij kleine condensatoren vanwege de beperkte ruimte die ter beschikking staat.
Deze kleine condensatoren zijn meestal voorzien van drie getallen en een letter en soms alleen van twee getallen.
Als er slechts twee getallen op staan moet de waarde gelezen worden als picofarad. B.v.: 33 gedrukt op een kleine schijfcondensator moet gelezen worden als 33 pico farad oftewel 33 pf.
Bij drie getallen werkt dit anders.
Het eerste getal zijn de tientallen en het tweede getal de eenheden, het derde getal is de vermenigvuldigingsfactor oftewel het aantal nullen.
Zie hieronder.
3e getal
Vermenigvuldigingsfactor
0
1
1
10
2
100
3
1000
4
10 000
5
100 000
6
Niet gebruikt
7
Niet gebruikt
8
0,01
9
0,1
B.v.: Een condensator met de opdruk 102 is dus een 10 met 2 nullen dit is 1.000 pF of te wel 0,001 µF of ook wel 1 nf genoemd.

In de tabel hieronder nog wat meer voorbeelden.
Opdruk
Waarde
10
10 pF
 
 
100
100 pF
 
 
101
100 pF
 
 
102
1000 pF
1 nF
0,001 µF
103
10 000 pF
10 nF
0,01 µF
104
100 000 pF
100 nF
0,1 µF
105
1000 000 pF
1000 nF
1 µF
Soms staat er ook nog een letter aan het einde van de cijfercode. B.v. de opdruk 102K is een 1.000 pF condensator met +/-10 % tolerantie.

Letter
Tolerantie
D
+/- 0,5 pF
F
+/- 1 %
G
+/- 2 %
H
+/- 3 %
J
+/- 5 %
K
+/- 10 %
M
+/- 20 %
P
+ 100 %, - 0 %
Z
+ 80 %, - 20 %


SMD condensatoren en de juiste polariteit

De coderingen zoals hierboven genoemd worden vooral toegepast op keramische condensatoren welke geen polariteit hebben. Tantaal condensatoren en electrolytische condensatoren hebben vaak een duidelijke opdruk van de waarde en daarbij een extra indicatie van de polariteit ( + en - ). Hieronder een weergave van de plus en min kant van SMD versies van dit type condensatoren.

Polariteit SMD condensatoren

Voor ons assortiment condensatoren zie menu condensatoren