Electronica schema's


Hieronder een aantal leuke en eenvoudige elektronica circuits. De getoonde onderdelen zijn allemaal te krijgen in onze webwinkel.

Veel plezier ermee!


Regenalarm

Dit circuit geeft een alarm als de sensor nat wordt door b.v. regen. Een 555 astabiele multivibrator wordt hier toegepast die een toon van ongeveer 1 Khz afgeeft zodra er door de sensor water gedetecteerd wordt.
De sensor moet geplaatst worden in een hoek van 30/45 graden ten opzichte van de grond. Hierdoor wordt het regenwater ook weer afgevoerd en voorkomt dat de alarmering doorgaat als het is gestopt met regenen.  Het metaal om de sensor te maken moet van aluminium zijn en niet van koper. Dit omdat koper oxideert bij een langdurige blootstelling aan de elementen waardoor je het vaal zal moeten reinigen.
De aluminium folie kan vastgezet worden op een houten of kunststof ondergrond met b.v. lijm. De X en Y contacten van de sensor kunnen worden gevormd door kleine krokodillenklemmen.

www.budgetronics.eu

Inbreker alarm

Bij dit circuit wordt een 555 timer IC gebruikt als een alarm system om je bagage te beschermen of om inbraak te voorkomen. Het alarm gaat af als een dunne draad wordt gebroken.
Het circuit is simpel. Het gebruikt een 555 IC die als een astabiele multivibrator is verbonden om een toon van 1Khz te genereren om zo een dief af te schrikken. De draad die het alarm doet afgaan, kan gemaakt worden van heel dun koperdraad zoals b.v. wikkeldraad.
Het circuit werkt op een breed voltage gebied tussen 5V en 15V.

www.budgetronics.eu

Voedingsuitval alarm


De meeste voedingsuitval alarmeringen hebben een aparte voeding nodig voor zichzelf om te kunnen werken. Het alarm circuit dat hier wordt getoond heeft echter geen extra voeding nodig. Het gebruikt een elektrolytische condensator om voldoende energie op te slaan om het alarm circuit te laten werken voor redelijke tijd als de voeding uitvalt. Dit circuit kan gebruikt worden als een alarm voor voedings adapters tussen 5V en 15 Volt.
Om het circuit te kalibreren moet eerst de voeding worden aangesloten. Vervolgens moet potentiometer VR1 worden gedraaid tot op het punt dat de buzzer van aan naar uit gaat.
Zodra de voeding uitvalt zal de buzzer nu gaan zoemen.
www.budgetronics.eu

Een simpele elektronische buzzer

Dit is een heel simpel circuit met alleen maar een paar weerstanden, een condensator en het overbekende 555 IC.
De 555 is ingesteld als een astabiele multivibrator die opereert bij een frequentie van ongeveer 1kHz . Dit produceert een schrille hoge toon bij inschakelen. De frequentie kan gewijzigd worden door de 10K weerstand te vervangen door een exemplaar van een andere waarde,

www.budgetronics.eu
Water niveau indicator met alarm

Dit circuit geeft niet alleen een indicatie van de hoeveelheid water, aanwezig in een opslagtank, maar geeft ook een alarm af als de tank vol is.
Dit circuit gebruikt het makkelijk verkrijgbare 4066 CMOS IC om een indicatie te geven van het waterniveau door middel van LEDS.

www.budgetronics.eu

4 in 1 inbreker alarm
Bij dit circuit gaat het alarm af onder de volgende condities:
1. Als licht valt op LDR1.
2. Als licht dat valt op LDR2 wordt geblokkeerd.
3. Als een deurschakelaar is geopend of een draad wordt verbroken.
4. Als een deurkruk wordt aangeraakt.
The licht gevoelige weerstand LDR1 moet in het donker worden geplaatst vlak bij een deur, slot enz. Als een zaklamp van een indringer op de LDR schijnt zal het alarm afgaan. Als een indringer een gang passeert en zijn schaduw valt op LDR2 dan gaat het alarm wederom af. De gevoeligheid van LDR2 kan worden ingesteld met potentiometer VR2. Een lange maar zeer dunne draad kan verbonden worden tussen de punten A en B of C en D. Als iemand deze draad doorknipt dan gaat het alarm af. In plaats van een draad kunnen er ook schakelaars tussen de punten A en B of C en D worden geplaatst. Als de schakelaars of draden niet worden gebruikt dan moeten de punten A en B en C en D worden doorverbonden. Een draad kan aangesloten worden tussen aanraakpunt P en b.v. een deurkruk of een ander materiaal dat stroom geleid. Als vervolgens iemand het Aldus aangesloten voorwerp aanraakt zal het alarm afgaan. Met potentiometer VR3 kan de gevoeligheid worden ingesteld. Als je potentiometer VR1 instelt dan moet ook VR3 opnieuw worden ingesteld. Als een alarm een hoger voltage heeft dan 6 volt of het trekt meer dan 150Ma dan is het raadzaam om het getoonde relais te gebruiken.

www.budgetronics.eu

Remlicht flasher

Dit is een flash circuit dat gemodificeerd is om een gloeilamp te laten knipperen in plaats van de gebruikelijke LED. Het circuit gebruikt een 555 timer IC ingesteld als een astabiele multivibrator. De knipperfrequentie kan ingesteld worden van zeer snel tot één maal per 1,5 seconden door potentiometer VR1 in te stellen. De aan tijd van het circuit kan berekend worden met de formule
AAN = 0.69xC1x(R1 + VR1) seconde.

De uit tijd kan gevonden worden door:
UIT= 0.69xC1xVR1 seconde.

Je kan de waarde van C1 verhogen tot 100uF voor een lagere knipperfrequentie van wel 1 maal per 10 seconde.

www.budgetronics.eu


Daglicht alarm

Met dit circuit wordt je gewekt met een luid alarm zodra het daglicht verschijnt. Ook hier wordt weer het 555 IC gebruikt.  

De potentiometer van 100K stelt de hoeveelheid licht in dat het alarm doet afgaan.

www.budgetronics.eu


Sirene generator

Dit circuit genereert een geluid dat lijkt op dat van een fabrieks sirene.
Met de potentiometers VR1 and VR2 kan het geluid worden ingesteld.
www.budgetronics.eu


Politie sirene

Dit circuit genereert een geluid dat lijkt op dat van een politie sirene.

Met de potentiometers VR1 and VR2 kan het geluid worden ingesteld.
Met VR1 wordt de snelheid van de sirene ingesteld en met VR2 de frequentie.

www.budgetronics.eu


Big Ben geluid

Dit circuit produceert het bekende Big Ben geluid. Het produceert het "ding dong" geluid bij inschakelen. Met VR1 kan de overgang worden ingesteld en met VR2 de toon.

www.budgetronics.eu


Audio level meter

Dit circuit geeft het audio niveau weer met 10 LEDS. Het input voltage mag liggen tussen de 12 V en de 20 Volt.

www.budgetronics.eu

Auto binnenlicht fader

Normaal gesproken gaat het licht in de auto direct uit zodra je de deur dicht doet. Met dit circuit zal het licht in de auto langzaam doven.

Nadat het schema is opgebouwd stel je VR2 zo in dat de lamp op zijn felst brandt. Druk dan de schakelaar in (contact gaat uit, autodeur gaat dicht) en stel VR1 in om de tijd in te stellen waarin de lamp van fel naar uit gaat.
Wij geven de tip om zowel VR1 als VR2 in te stelklen op de maximale waarden.

www.budgetronics.eu

Simpele analoog naar digitaal converter

Normale analoog-naar-digitaal converters (ADC) hebben een interface nodig met een microprocessor om analoge data te converteren naar digitale data.

Het hier gepresenteerde schema van een A naar D converter is gemaakt rond een ADC 0808 waardoor het gebruik van een microprocessor wordt voorkomen.De ADC 0808 is eenn 8-bit A-to-D converter, met data lijnen D0-D7. Het heeft een totaal van 8 analoge input kanalen die met de adres lijnen A,B en C kunnen worden geselcteerd. Hier is in dit geval input IN0 geselecteerd door de adreslijnen A,B en C met ground te verbinden (0,0,0)
Normaal gesproken zijn de controle signalen EOC (end of conversion), SC (start conversion), ALE (address latch enable) en OE (output enable) geinterfaced mnet een microprocessor. Echter het hier getoonde schema is zodanig opgebouwd dat het opereert in een continue modus zonder een microprocessor te gebruiken. Daarom zijn de input controle lijnen ALE en OE, actief hoog, verbonden met Vcc (+5 volt). Het input controle signaal SC, actief-laag, initieeert de start van de conversie bij de neergaande  piek van de puls, waar het output signaal EOC hoog wordt na completering van d edigitalisering. Deze EOC output is gekoppeld aan de SC input, waar de vallende piek van de EOC output acteert als SC input om de ADC to laten starten met de conversie.
Als de conversie start gaat het EOC signaal naar hoog. Bij d evolgende klokpulse gaat de EOC output weer naar laag, om zo SC te activeren om de volgende conversie te starten. Kortom, de schakeling produceert continu 8-bit digitale output gelijk aan de stroom analoge input. Het maximale niveau van de analoge input moet niet boven het  (+5V) niveau komen.
Het ADC 0808 IC heeft een klok signaal nodig van 550 kHz. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd met een astabiele multivibrator gemaakt met een 7404 inverter IC. Om de  digitale output te visualiseren zijn er 8 LEDs (LED1 through LED8) gebruikt. Iedere LED is verbonden met respectievelijk data lijn D0 tot D7. Omdat de ADC in de continu mode werkt wordt de digitale output direct getoond na input van de analoge data.


www.budgetronics.eu

Infrarood afstandsbedeining blokkeerder


Richt deze kleine schakeling op de TV en de afstandsbediening wordt geblokkeerd.  Om het bereik van d eschakeling te vergroten kan de weerstand van 180 ohm worden verlaagd naar minimaal 100 ohm.
Het is nodig om de 10K potentiometer in te stellen terwijl je de schakeling richt op de televisie om de afstandsbediening te blokkeren. Dit moet je doen totdat de televisie niet meer reageert op de afstandsbediening. Dit is een kwestie van even uitproberen.
www.budgetronics.eu

Heeft de plant genoeg water tester

Deze eenvoudige schakeling test of de plant nog genoeg water heeft. Plaats de twee probes (paperclips) in de pot. Als de LED gaat branden heeft de plant genoeg water.
Je moet de 47k potentiometer instellen om te bepalen bij welke vochtigheidsgraad de LED aangaat..
www.budgetronics.eu

Licht flitser

Dit is een basis circuit om één of meer LEDS te laten flitsen of om ze afzonderlijk (afwisselend) te laten flitsen.
Het gebruikt een 555 timer als een astable multivibrator met een variabele frequentie.
Met de 100K preset potentiometer op maximum is de flitsfrequentie van de LED ongeveer een maal per twee seconde. Dit kan worden vergroot door de elko van 10uF te vervangen voor een exemplaar met een hogere waarde. Als het b.v. wordt vergroot tot 22uf dan zal d eLED 1 maal per seconde flitsen.
Er kan van deze schakeling ook een afwisselende knipperaar worden gemaakt. Daarvoor moet je een extra LED en een 330 ohm weerstand aansluiten.Sluit de LED en de  330ohm weerstand aan, zoals getoond in Fig.2, op de punten X en Y van Fig.1.
Omdat de 555 tot 200mA aan kan sturen kunnen er ongeveer 18 LEDS in parallel worden aangesloten voor de standaard flasher en 2x18 (36 LEDS) voor de afwisselende flasher.

electronica printen

Alternatieve flitser

Dit schema gebruikt 3 555 timer ICs. Ze werken alle drie als een astabiele multivibrators. De eerste  555 heeft een aan/uit tijd van 1 seconde. Dit IC stuurt de aan/uit periode  van de andere twee  555 ic's die gebruikt worden om twee lampen aan te sturen via de twee relais schakelaars.

De diodes worden gebruikt om de 555 IC's voor pieken te beschermen. De realis schakelaars moeten een impedantie hebben van meer dan 50 ohm greater than 50ohms. e mogen niet meer dan 200ma trekken.
De flitsvolgorde is als volgt:
De lamp aangesloten op het eerste relais flitst 1 seconde lang 4 keer. Daarna flitst de lamp aan het tweede relais 1 seconde lang 4 keer. Hierna wordt de cyclus herhaald.
De flitsfrequentie kan worden gewijzigd door d econdensatoren C3 en C5 te wijzigen. Een hogere waarde geeft een lagere flitsfrequentie.

Bedenk wel dat d ewaarden van C3 en C5 gelijk moeten zijn of lager dan C1.
De waarde van C1 bepaalt de change-over rate ( standaard 1sec). Een hogere waarde geeft een lagere change-over rate.

electronica onderdelen en componenten

Dansende lichten

Dit circuit kan gemaakt worden voor decoratieve toepassingen. Door de potentiometers VR1 en VR2 anders in te stellen kunnen er verschillende knipperpatronen worden gegenereerd. De potentiometers kunnen ook worden vervangen voor LDR's (light dependent resistors - lichtgevoelige weerstanden) waardoor de knipperpatronen worden bepaald door het omgevingslicht. De LEDs kunnen worden geplaatst zoals rechts staat aangegeven maar de keuze is natuurlijk geheel aan jezelf.


www.budgetronics.eu

Simpel variabele frequentie oscilator.

Hier wordt een 555 timer IC gebruikt om een blokgolf te genereren met een frequentie die kan worden ingesteld met d epotentiometer.
Met d eaangegeven waarden van de onderdelen kan de frequentie worden ingesteld van een paar Hz tot vele Khz.
Om hele lage frequenties te krijgen moet de 0.01uF condensator worden vervangen door een exemplaar met een hogere waarde.
De formule om de frequentie te berekenen is:
1/f = 0.69 * C * ( R1 + 2*R2)

De duty cycle wordt gegeven door:
% duty cycle = 100*(R1+R2)/(R1+ 2*R2)
Om een ongeveer 50% duty ratio te verkrijgen moet R1 heel klein zijn in vergelijking met R2. Maar R1 mag niet kleiner zijn dan 1K.
Een goede keuze zou zijn, R1 in kilohms en R2 in megaohms. Vervolgens kan je C wijzigen om het frequentiebereik te bepalen.


electronica onderdelen kopen online
Electronische sirene


Met de schakelaars S1 en S2 kan de sirene worden aangestuurd. S1 laat de frequentie van het geluid toenemen en S2 juist weer afnemen.
electronica winkel


Led matrix

Het schema hieronder illustreert het gebruik van een 10x10 matrix om tot 100 LEDs aan te sturen met 3 IC's en 20 transistoren. De twee 4017 decade counters sturen 10 rijen en 10 kollommen aan zodat één LED is geselecteerd afhankelijk van de output van de 4017 IC's.

Het LED circuit dat hier is getoond laat slechts 25 LEDs zien en 10 transistors (2N3904) maar kan uitgebreid worden tot 100 LEDS door de extra stages van de 4017 counters.

B.v. om het schema uit te breiden tot 60 LEDs om b.v. minuten of seconden van een klok te kunnen tonen, moet de rijen teller gereset worden door pin 12 (carry out) i.p.v.  pin 1 zoals getoond, en de kolom teller wordt gereset door pin 5 i.p.v. 1. Voeg transistors toe op pin 1,5,6,9 en 11 van de rijen teller en pin 1 van de kolomteller.

elektronica componenten

Random flasher

Dit circuit laat 8 LEDS schijnbaar random knipperen.


Electronica onderdelen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet juiste werking van deze circuits. Ze zijn allemaal getest en werken als ze volgens het schema worden opgebouwd.
Wij kunnen helaas niet ingaan op verzoeken om deze schema's nader toe te lichten.
Gebruik op eigen risicowww.budgetronics.eu
www.budgetronics.nl
www.budgetronics.com